Terms of use

1. Każda osoba dodająca wpis akceptuje tym samym regulamin serwisu.

2. Każdy wpis musi być opatrzony odpowiednim opisem.

3. Za odpowiedni opis uznaje się treść zgodną ze stanem faktycznym i w formie unikalną.

4. Za każdy wpis odpowiedzialność ponosi tylko osoba go dodająca.

5. Administracja będzie ingerować we wpisy niezgodne z prawem lub regulaminem.

6. Regulamin serwisu obowiązuje w brzmieniu dostępnym na stronie serwisu.